Vissza a tetejére

A személyes adatok védelmének politikája

január 29, 2021

A www.onecreative.studio honlap a Rensel Digital SRL tulajdona. A webhely használatával Ön mint Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja ezen dokumentum tartalmát.

Rensel Digital SRL megértette a 2016/679 EU rendelet (GDPR), valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó kapcsolódó jogszabályok által megállapított hatályt és következményeket, és elkötelezte magát az Ön jogainak és szabadságainak védelme mellett, hogy azokat biztonságosan és minden jogi kötelezettségnek megfelelően dolgozza fel.

Jelen Személyes Adatvédelmi Irányelvünk révén átláthatóan szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogyan gyűjtjük, használjuk, továbbítjuk és védjük az Ön személyes adatait, amikor weboldalunkon keresztül kapcsolatba lép velünk.

Az Ön személyes adatainak feldolgozási módjában bekövetkezett változások, illetve a személyes adatvédelmi irányelvelvel kapcsolatos törvényi előírások változásainak tükrözése érdekében rendszeres frissítéseket és módosításokat teszünk közzé, ezen az oldalon.

1. Az általunk kezelt személyes adatok kategóriái

1.1. Kapcsolattartási és navigációs adatok. Személyes adatait közvetlenül a weboldalunkon közzétett hírlevél feliratkozási űrlapon keresztül gyűjtjük (e-mail, hely), és közvetett módon a weboldalunk (a hozzáféréskor használt IP) elérésével. A feliratkozás 100%-osan önkéntes, és bármikor leiratkozhat, ha kérelmet küld nekünk a heya@onecreative.studio e-mail címen, és a tőlünk kapott e-mailek végén található Leiratkozás gombra kattint. Tehát Ön teljes mértékben ellenőrizheti a nekünk nyújtott információk típusát.

1.2. Cookie-k. Weboldalunk látogatása során is gyűjthetünk és feldolgozhatunk bizonyos információkat az Ön magatartásáról az online élmény személyre szabása érdekében. Sütikre vonatkozó irányelveink szerint információkat tárolhatunk és gyűjthetünk sütikben és hasonló technológiákban.

2. Az adatkezelés célja
Személyes adatait az alábbiak szerint használjuk:

2.1. Szolgáltatásaink fejlesztése
Annak érdekében, hogy a lehető legjobb online böngészési élményt nyújthassuk Önnek webhelyünkön, bizonyos információkat gyűjthetünk és használhatunk fel az ön webhelyünkön végzett tevékenységével kapcsolatban.

Bízunk jogos érdekünkben, hogy az Ön számára optimális körülmények között végezzünk tevékenységeket, miközben ügyelünk az ön alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartására.

Hírlevél űrlapot is bocsátottunk rendelkezésére, amelyet önként kitölthet, megadva e-mail címét, hogy tájékoztasson bennünket az általunk végzett tevékenységekről. E-mail címének begyűjtése szigorúan az Ön beleegyezésén alapul, amelyet törölési jogának gyakorlásával bármikor visszavonhat.

2.2. Annak érdekében, hogy kéréseire válaszoljunk
Adatokat gyűjtünk hogy a GDPR alapján tett kérelmekre válaszolni tudjunk, valamint hogy tájékoztatni tudjuk Önt a politikánk változtatásairól és hasznos információlat tudjunk szolgáltatni Önnek mint szolgáltatásaink felhasználója. Ezzel a céllal felhasználjuk az Ön által szolgáltatott elérhetőségeket, mintpedig az e-mail címeket és telefonszámokat.

Mindig ügyelünk arra, hogy ezen adatok felhasználása az Ön jogaival és szabadságaival összhangban működik, és hogy az ezek alapján hozott döntések Önt nem érintik.

2.3. Jogos érdekeink védelméért
Bizonyos helyzetekben információkat fogunk felhasználni vagy továbbítani jogaink és tevékenységeink védelme érdekében. Ezek a következők:
• Különböző intézkedések a webhely és felhasználói védelmére kibertámadások ellen.
• Intézkedések a csalási kísérletek megelőzésére és felderítésére, beleértve az információk továbbítását az illetékes hatóságokhoz.
• Különböző egyéb kockázatkezelési intézkedések.
• Bizonyos esetekben feldolgozásukat olyan jogi rendelkezésekre alapozzuk, mint például az áruk és értékek védelmének biztosítására vonatkozó kötelezettség az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján, vagy különféle jelentési kötelezettségek.

3. Az adatok feldolgozásának indokai
Az adatkezelés jogalapjának figyelembe kell vennie az egyének személyes adatainak feldolgozásának védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 Románia szinten elfogadott adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

A fent felsorolt ​​személyes adatok feldolgozása a következő jogalapok legalább egyikén alapul:
• a feldolgozásra szükség lehet egy jogviszony / szerződés megkötéséhez és / vagy annak végrehajtásához;
• az adatkezelésre szükség lehet a ránk háruló jogi kötelezettség teljesítéséhez (pl. az adóigazoló dokumentumok kezelésével, az illetékes hatóságok felé történő jelentéstétellel, a bizonyítékok bizonyos ideig tartó megőrzésével kapcsolatos kötelezettségek stb.);
• a feldolgozás jogos érdekeink érdekében szükséges;
• a feldolgozás az Ön beleegyezésén alapul.

4. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait
Az általunk kezelt személyes adatokat csak addig tároljuk, ameddig az a gyűjtés céljához szükséges (ideértve az alkalmazandó törvényeket vagy szabályozásokat is), például:
Kizárólag beleegyezés alapján szolgáltatott személyes adatok feldolgozására vonatkozó engedmények visszavonásáig (pl. hírlevél).
A kérelem benyújtásakor a nekünk elküldött összes adatot szigorúan arra használjuk fel, hogy választ adjunk Önnek és kérésére válaszoljunk, és a kérelem beérkezésétől számított egy évig megőrizzük.
Adott esetben a fentiek kivételével bármilyen adatot megőrizhetünk az általános elévülési idő lejártáig, olyan helyzetek vonatkozásában, amelyekben jogos érdekünk bizonyos személyes adatok megőrzése egy potenciális felek között felmerülő vitában (például jogi felelősségünkel vagy az érintett esetleges jogi felelősségével összefüggésében).
Minden más esetben, vagy más konkrét jogi kötelezettség, szabályozási vagy szerződéses követelmény hiányában a személyes adatok megőrzési referencia-időszaka 5 év az Ön és közöttünk létező kapcsolat megszűnésének időpontjától.

Minden esetben, kivéve az alkalmazandó jogszabályok előírásai alapján, az Ön adatait az Ön igénylésének időpontjában töröljük. Az alkalmazandó kivételes helyzeteket a kérelmezővel a Rensel Digital SRL által az adatok törlésére irányuló kérelem kapcsán benyújtott válasz útján közöljük.

5. Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait
Adott esetben bizonyos személyes adatait átadhatjuk vagy hozzáférést nyújthatunk különböző kategóriájú szolgálatóknak vagy más vállalatoknak, amelyekkel üzleti kapcsolatot alakítottunk ki tevékenységünk folytatásához, feltéve, hogy az ok megalapozott.

A Hírlevél űrlapon vagy közvetlen kapcsolattartónkon keresztül megadott személyes adatait (beleértve az e-mail címet, telefont, üzenetet) az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk harmadik félnek.

Bizonyos személyes adatokat nyilvánosságra hozhatunk a hatóságok számára is, ha erre jogi kötelezettségünk van, vagy ha ez jogos érdek védelme érdekében szükséges.

Gondoskodunk arról, hogy az Ön adataihoz való hozzáférés magán jogi harmadik felek által az adatvédelemre és az információk titkosságára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik, velük kötött szerződés alapján. Ezért minden adatot megfelelő biztonsággal továbbítunk az átküldött fájlok titkosításával.

6. Mely országokban adjuk át az Ön személyes adatait
Jelenleg Románia területén tároljuk és kezeljük az Ön személyes adatait. Személyes adatait azonban átadhatunk az Európai Unióban vagy az Unión kívüli szervezeteknek, beleértve azokat az országokat is, amelyek esetében az Európai Bizottság nem ismerte el a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok bármilyen nemzetközi továbbítását gondosan kezeljük az Ön jogainak és érdekeinek védelme érdekében, és csak akkor engedélyezzük ezeket az átadásokat, ha feltétlenül szükséges, a minimalizálás elvét alkalmazva. Az adatátviteleket mindig szerződéses kötelezettségek és adott esetben egyéb technikai vagy szervezeti jellegű garanciák védik. Ha többet szeretne megtudni azokról az országokról, ahol adatait továbbítjuk, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

Elkötelezettek vagyunk a személyes adatok biztonságának biztosítása mellett, ipari szabványoknak megfelelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásával.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében tett intézkedések ellenére nem vállalunk felelősséget olyan rendszerek sebezhetőségéért, amelyek nincsenek az ellenőrzésünk alatt. Emlékeztetünk arra, hogy az információk interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen biztonságos, fennáll annak a veszélye, hogy illetéktelen harmadik felek beavatkozásunktól függetlenül megtekintik és felhasználják adatait.

7. Milyen jogokkal rendelkezik Ön?
Az általános adatvédelmi rendelet előírja, hogy Ön az érintettként a következő jogokkal rendelkezik:

7.1. Hozzáférés
Megkérhet bennünket, hogy erősítsük meg, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait, valamint hogy megadjuk Önnek ezen adatok másolatát, és bemutassuk Önnek a rendelkezésünkre álló adatokat, hogy mire használjuk fel, kinek adjuk ki, ha átadjuk külföldre és hogyan védjük őket, mennyi ideig tartjuk őket, milyen jogai vannak, hogyan tehet panaszt, honnan szereztük be az adatait, amennyiben az információt még nem nyújtotta meg Önnek ez a jelentés.

7.2. Helyesbítés
Felkérhet minket a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítésére vagy kiegészítésére. Javítani lehet az adatok pontosságát.

7.3. Adatok törlése
Megkérhet minket személyes adatainak törlésére, de csak akkor, ha:
• ezekre már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték;
• visszavonta beleegyezését (ha az adatkezelés kizárólag az Ön beleegyezésén alapult);
• illegálisan dolgozták fel őket;
• törvényes jogot gyakorol a felszólalásra;
• jogi kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban.

Nem minden körülmény között vagyunk kötelesek teljesíteni a személyes adatok törlésére vonatkozó kérését. A legvalószínűbb helyzetek, amelyekben elutasíthatnánk kérését, a következők:
• jogi kötelezettség betartása;
• jog megállapításáért, gyakorlásáért vagy védelmében.

7.4. Az adatkezelés korlátozása
Csak akkor kérhet minket a személyes adatok feldolgozásának korlátozására, ha:
• pontosságuk vitatott, lehetővé téve számunkra a pontosságuk ellenőrzését;
• már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyre összegyűjtötték őket, de Önnek szüksége van rájuk, hogy megállapítsák, gyakorolják vagy megvédjék jogaikat a bíróságon;
• a feldolgozás illegális, de nem szeretné törölni az adatokat;
• élt kifogáshoz való jogával, és folyamatban van annak ellenőrzése, hogy jogaink érvényesülnek-e.
A korlátozás iránti kérelmet követően továbbra is felhasználhatjuk az Ön személyes adatait, ha az Ön beleegyezésével rendelkezünk, vagy annak megállapítására, gyakorlására vagy bírósági jogvédelem biztosítására, vagy a Rensel Digital SRL vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére.

7.5. Adathordozhatóság
Felkérhet minket arra, hogy strukturált, általánosan használt és automatikusan olvasható formátumban szolgáltassuk Önnek személyes adatait, vagy kérheti, hogy azokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőhöz, feltéve, hogy a feldolgozás az Ön beleegyezésén vagy egy Önnel kötött szerződésen alapul, és automatikus eszközökkel történik, valamint technikailag lehetőséges az adathordozás.

7.6. Kifogás
Bármikor kifogásolhatja adatai feldolgozását, ha úgy gondolja, hogy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek jogos kereskedelmi érdekeink felett.

7.7. Automatikus döntések
Kérheti, hogy ne vonatkozzon kizárólag az automatikus feldolgozáson alapuló döntés alá, ha ez a határozat:
• joghatásokat vált ki Önben;
• hasonló módon és jelentős mértékben érinti Önt.

Ez a jog nem érvényes, ha az automatikus döntéshozatalt követően született döntés:
• meg kell kötnünk vagy szerződést kell kötnünk Önnel;
• törvény engedélyezi, és megfelelő garanciák vannak az Ön jogaira és szabadságaira;
• kifejezett hozzájárulásán alapul.

7.8. Panaszok
Önnek joga van panaszt benyújtani a személyes adatok feldolgozását felügyelő nemzeti hatósághoz az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, de javasoljuk, hogy előzetesen vegye fel velünk a kapcsolatot, és biztosítjuk Önt, hogy minden erőfeszítést megteszünk az esetleges problémák megoldása érdekében, békés módon.

Bejelentett jogainak gyakorlása érdekében felveheti velünk a kapcsolatot a heya@onecreative.studio e-mail címen. Ígérjük, hogy minden érvényes kérésre 30 napon belül válaszolunk, kivéve, ha ez különösebben bonyolult, vagy ha Ön több kérést tett, ebben az esetben legfeljebb 60 napon belül válaszolunk az Önnek megfelelő módon.

8. Változások ebben a politikában
A Rensel Digital SRL fenntartja a jogot, hogy a személyes adatok védelméről szóló irányelvet bármikor megváltoztassa, értesítve Felhasználóit ezen az oldalon és esetleg ezen az oldalon és / vagy - amennyire lehetséges technikailag és jogilag - értesítést küld a felhasználóknak a rendelkezésünkre álló bármely elérhetőségen keresztül. Erősen ajánlott gyakran ellenőrizni ezt az oldalt, hivatkozva a cím alatt felsorolt ​​utolsó módosítás dátumára.

Ha a változások a Felhasználó beleegyezése alapján végzett feldolgozási tevékenységeket érintik, szükség esetén új hozzájárulást gyűjtünk a Felhasználótól.

9. Kapcsolat
Mindig nyitottak vagyunk az Ön véleményére és minden további információ rendelkezésre bocsátására, amelyre szüksége lehet az adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Ha bármilyen kérdése van a dokumentum tartalmával kapcsolatban, vagy szeretné gyakorolni a jogait, kérjük, tegye a következőket: forduljon hozzánk bizalommal a heya@onecreative.studio e-mail címen.